Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

...

Issue II 2010 | Vol. 14


Unirea religioasă a românilor ardeleni

15 December 2010

Lucrările celei de-a cincea întâlniri, Alba Iulia, 12-16 iulie 2010

Contents: View

List of abreviations: View

Arbeitsgemeinschaft der Stiftung „Pro Oriente” zum Studium der Kirchenunion von Siebenbürgen. Publikation der Referate der 5. Tagung (12. bis 16. Juli 2010) in Alba Iulia. Vorwort

Johann Marte

HTML
Înţelegerea unirii
Imaginea unirii religioase între reformaţi, în Transilvania: notarul general (vicarul episcopal) Péter Bod (1712-1769) / Das Bild der kirchlichen Union unter den Reformierten Siebenbürgens: der Generalnotar (bischöflicher Vikar) Péter Bod (1712-1769)

BOTOND GUDOR

Abstract HTML
Viaţa şi activitatea cardinalului Kollonich / Kardinals Kollonich Leben und Werk

JÓZSEF MARTON

Abstract HTML
Unirea de la 1700 în viziunea episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein/ Die Union vom 1700 in der Vision des Bischofs Inochentie Micu-Klein

IOAN MITROFAN

Abstract HTML
Opoziţia faţă de unire
Gab es im Jahr 1701 eine Wiederweihe? Eine semantische und historische Analyse / A existat în anul 1701 o rehirotonire? O analiză semantică şi istorică

WOLFGANG NIKOLAUS RAPPERT

Abstract HTML
Contestarea unirii cu Biserica Romei în ţinuturile Braşovului şi Sibiului / Die Bekämpfung der Union mit der Kirche aus Rom in der Gegenden von Kronstadt und Hermannstadt

NICOLAE CHIFĂR

Abstract HTML
Acţiuni împotriva unirii religioase anterioare lui Visarion Sarai / Handlungen gegen die religiöse Union vor Visarion Sarai

DANIEL DUMITRAN

Abstract HTML
Ecleziologia
Verschiedenes Verständnis im 17./18. Jahrhundert von Grundtatsachen und theologischen Grundbegriffen bezüglich der Siebenbürger Kirchenunion / Înţelegerea diferită, în secolele XVII-XVIII, a realităţilor fundamentale şi a noţiunilor teologice de bază cu privire la Unirea bisericească din Transilvania

ERNST CHRISTOPH SUTTNER

Abstract HTML
În timpul Mariei Tereza
Consideraţiile ministrului Johann Christof Bartenstein privitoare la relaţiile dintre Bisericile Răsăriteană şi Apuseană şi la raporturile confesionale (unit - neunit) din Transilvania, la mijlocul secolului al XVIII-lea/ Die Aüsserungen des Ministers Johann Christof Bartenstein in Bezug auf die Beziehungen zwischen der Kirchen des Ostens unde des Westens und auf die confessionellen Verhältnisse in Siebenbürgen (uniert - nicht uniert) zur Mitte des 18. Jahrhunderts

MIHAI SĂSĂUJAN

Abstract HTML
Pionierii Blajului şi Unirea (la mijlocul secolului al XVIII-lea)/ Die Pioniere aus Blaj und die Union Mitte des 18. Jahrhunderts

LAURA STANCIU

Abstract HTML
Şcolile de la Blaj (1754) şi Unirea religioasă / Die Schulen in Blaj (1754) und die kirchliche Union

IACOB MÂRZA

Abstract HTML
Recenzii, note de lectură
ZENOVIE PÂCLIȘANU, Relatio Rumenorum e terris coronae Sancti Stephani ad Reformationem saec[ulis] XVI et XVII / Legatura românilor de pe pamânturile coroanei Sf[ântului] Stefan cu Reforma în secolele al XVI-lea si al XVII-lea, Viena, 1912

Botond Gudor

PDF
ISTVÁN BITSKEY, Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis, Trnava, 2010

Iacob Mârza

PDF
ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Quellen zur Geschichte der Kirchenunionen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Iacob Mârza

PDF
View All Issues