Prezentare

Revista Annales Universitatis Apulensis. Series Historica este o publicaţie ştiinţifică încadrată domeniului Istorie, cu o largă deschidere interdisciplinară. Volumele tematice publicate începând din anul 2014 abordează teme de actualitate din sfera istoriei, arheologiei, istoriei artei și patrimoniului cultural. Sunt încurajate cercetările cu valoare metodologică ridicată, care ilustrează istoria și realitățile contemporane, cu predilecție, dar nu exclusiv, din spațiul Europei central-răsăritene. Revista publică studii, articole, dezbateri, recenzii și note de lectură.

Editor

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ISSN

1453-9306

DOI

https://doi.org/10.29302/auash

Frecvența apariției

Începând cu anul 2021 (volumul 25), revista apare ca anuar (un număr pe an). 

Revista apare la Editura Mega (CNCS A: Istorie si studii culturale).

Indexări

Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=748)

EBSCO (https://www.ebscohost.com/titleLists/30h-subject.pdf)

ERIH Plus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483192)

Scopus by Elsevier Bibliographic Databases (Source-titles_ext_list_June_2020, nr. 2518, Sourcerecord ID 21100267937)

Revistă acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), categoria A (Istorie și Studii Culturale).

Presentation

The Annales Universitatis Apulensis. Series Historica review is a scientific publication in the field of History, with a wide interdisciplinary relevance. The thematic volumes published since 2014 address current issues in the field of history, archeology, art history and cultural heritage. There are encouraged research with a high methodological value, which illustrates the historical and contemporary realities, with predilection, but not exclusively, from the space of Central-Eastern Europe. The review publishes studies, articles, debates, reviews and reading notes.

Editor

History, Archaeology and Museology Department, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia

ISSN

1453-9306

DOI

https://doi.org/10.29302/auash

Publication frequency

Starting from year 2021 (volume 25), the review appears as a yearbook (one issue per year).

Publisher: Editura Mega

BDI Indexing

Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=748)

EBSCO (https://www.ebscohost.com/titleLists/30h-subject.pdf)

ERIH Plus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483192)

Scopus by Elsevier Bibliographic Databases (Source-titles_ext_list_June_2020, nr. 2518, Sourcerecord ID 21100267937)

Review accredited by National Scientific Research Council (CNCS), category A (History and Cultural Studies).