Procesul de recenzare

În prima etapă, toate studiile şi articolele ştiinţifice propuse trebuie să primească avizul favorabil al membrilor Colegiului de Redacţie, în funcţie de domeniul de competenţă al acestora. În cea de-a doua etapă, studiile şi articolele acceptate pentru publicare sunt recenzate de specialişti din afara instituţiei, ale căror observaţii (determinante pentru decizia de publicare sau de respingere) le sunt comunicate autorilor, pentru efectuarea revizuirilor necesare. Evaluarea în a doua etapă are loc în condiții de anonimat, autorii necunoscând numele recenzenților, iar recenzenților nefiindu-le comunicate numele autorilor recenzaţi.

Declarație de etică editorială

Revista AUASH se ghidează după principiile eticii cercetării științifice în publicarea unor lucrări de cercetare originale. Autorii și recenzenții trebuie să verifice și să respecte cu rigurozitate normele de publicare în vederea evitării cazurilor de autoplagiat (publicarea sau predarea spre publicare a aceluiași material de două ori), plagiat, date falsificate. Revista respinge atât cazurile de omitere a unor autori sau contributori ai unei lucrări, cât și includerea nejustificată ca autori ai unei lucrări a unor persoane care nu au o contribuție reală la acea lucrare. În cazul în care recenzenții ori cititorii suspectează sau identifică asemenea cazuri, acestea vor fi semnalate redactorului șef al revistei, care are obligația de a investiga cazul semnalat și de a lua toate măsurile pentru corectarea abaterilor de la etica de publicare.

Termene de predare și recenzare a manuscriselor
Pentru nr. I: 15 iunie (predare)
30 iulie (recenzare)
Pentru nr. II: 31 octombrie (predare)
15 decembrie (recenzare)

Formular de recenzare

Reviewing process

The journal AUASH has a two stage reviewing process. In the first stage, the articles and studies submitted for publication need to pass the scrutiny of the members of the editorial committee. The studies accepted in this stage are then undergoing a double blind review procedure. The editorial committee removes all information concerning the author and invites external scholars (whose comments are paramount for the decision of accepting for publication or not) to act as anonymous reviewers of the material. Neither the identity of the author, nor that of the reviewer is disclosed. The comments and recommendations of the anonymous reviewers are transmitted to the authors.

Statement of editorial ethics

The AUASH journal follows the principles of scientific research ethics in publishing only original research works. Authors and reviewers must verify and observe rigorously all norms for publication with the goal to avoid any case of redundant publication (publishing the same text twice), plagiarism, falsified data, incomplete acknowledgment of authors and contributors of a work, gift-authorship, conflicts of interests. In case that reviewers or readers suspect or find such cases, they should refer them to the journal chief-editor who have the obligation of investigating and documenting them and take all measures for the correction of any breach of editorial ethics.

Deadline for submission and review of manuscripts
Issue I: June 15 (manuscripts), July 30 (reviewing)
Issue II: October 31 (manuscripts), December 15 (reviewing)

Review form


E-mail: aua_historia@uab.ro