Colegiul editorial / Editorial Board:

Radu Ardevan (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)

Barbara Deppert-Lippitz (Deutsches Archäologisches Institut, Frankfurt am Main)

Eva Mârza (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

Bogdan Murgescu (Universitatea din Bucureşti)

Alexandru-Florin Platon (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)

Alex Rubel (Institutul de Arheologie Iaşi)

Ernst Christoph Suttner (Universität Wien)

Michael Vickers (Jesus College Oxford)

Alexandru Zub (Academia Română)

 

Colegiul de redacţie / Editorial Committee

Daniel Dumitran (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, redactor şef/ Editor in Chief)
Sorin Arhire (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, secretar de redacţie/ Secretary)
Ileana Burnichioiu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Mihai Gligor (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Valer Moga (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Cosmin Popa-Gorjanu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Marius Rotar (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

English translations: Septimiu-Ovidiu Dumitran

Proofreading: Ginevra House, John Jacobs