Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

...

Issue 2022 | Vol. 26


EDUCATION IN HISTORY: RELIGIOUS AND CULTURAL MODELS OF KNOWLEDGE

15 December 2022

Doi: https://doi.org/10.29302/auash.2022.26.1

Editor: Daniel Dumitran

Contents: View

Introduction

Remus Câmpeanu and Daniel Dumitran

HTML
History of Education
Colegiul Reformat din Alba Iulia - Sárospatak

Abstract HTML
In the Web of Arguments and Interests: Debate in Vienna on the Introduction of the Subject Teacher System

Abstract HTML
Evolution of the Network of Religious Schools in Ung County in the Eighteenth and Nineteenth Centuries

Abstract HTML
Books and Libraries
The Context of the First Romanian Translations Revisited

Abstract HTML
„ad Sanctissimam Trinitatem”: educație și cultură greco-catolică la Blaj, în primele decenii ale secolului al XIX-lea

Abstract HTML
Spre un manual al confesorului în Biserica Română Unită? Historie evanghelicească de Teodor Pop și semnificațiile sale

Abstract HTML
Reviews
Silviu Sana, Tiberiu Alexandru Ciorba, Traian Ostahie, Seminarul Tinerimii Române Unite din Oradea. O istorie a Seminarului leopoldin și a formării clerului greco-catolic (1741-1948), vol. I-III (Cluj-Napoca: Mega, 2022)

PDF
Lists
List of abbreviations

PDF
List of authors

PDF
View All Issues