...

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Identitate confesională și toleranță religioasă în secolele XVIII-XXI

II 2011

Daniel Dumitran, Botond Gudor

Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate la Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011

Doi

Contents: View

List of abreviations: View

15 December 2011

Dificila geneză a politicii de toleranţă
Missio Dacica între toleranţă şi intoleranţă religioasă

VASILE RUS

HTML
Adiaphora und innerkonfessionelle Toleranz: die Kryptocalvinisten

EDIT SZEGEDI

HTML
“A Time to Speak”. The Printing Activity of Dositheos Notaras, Patriarch of Jerusalem († 1707)

OVIDIU OLAR

HTML
Interferenţe confesionale în arta ecleziastică
Armenian Art in Warsaw (18th and 19th Centuries)

WALDEMAR DELUGA

HTML
Icoana ca intermediar al miracolului şi expresie a identităţii confesionale. Studiu de caz: Beatissima Virgo Claudiopolitana

ANA DUMITRAN

HTML
Între normă şi formă. Evoluţia arhitecturii baroce în mediul ortodox din Banat (secolul al XVIII-lea)

MIHAELA VLĂSCEANU

HTML
Confesiune şi identitate în secolul XVIII
Tolerierte Ketzerei oder kulturelle Rezeption? Hallische Druckwerke in den Bibliotheken der Siebenbürger Sachsen im 18. Jahrhundert

ATTILA VERÓK

HTML
Clerul parohial unit în anii mişcării sofroniene. Probleme identitare

GRETAüMONICA MIRON

HTML
Confesionalism şi ideologie naţională: forme de toleranţă şi intoleranţă inter-denominaţională în discursul greco-catolic transilvan (a doua jumătate a veacului al XVIII-lea)

RADU NEDICI

HTML
Dániel Ercsei d. Ä. (1744-1809) und die religiöse Toleranz

ÁDÁM HEGYI

HTML
In medium quaestionis: Edictum Josephinum et tolerantia
Intoleranz in Chiavenna im Zeitalter der Toleranz. Religiöse „Koexistenz“ in Chiavenna nach dem Toleranzedikt (1781)

JAN-ANDREA BERNHARD

HTML
Auswirkungen der josephinischen Toleranzpolitik auf die interkonfessionelle ommunikation im Zwischenraum des nordöstlichen Ungarns

PETER ŠOLTÉS,

HTML
Aproapele de departe, străinul de aproape: între Iosif al II-lea ca pater familias și maghiari ca alteritate nocturnă. Teme iconografice într-o biserică transilvană din secolul al XVIII-lea

SILVIA MARIN-BARUTCIEFF

HTML
„Sensul toleranței este comunicat ...” (A tolerantia sensussa communicaltatik ...). Dreptul de împotrivire al reformaților transilvăneni în anii dinainte și de după enunțarea Edictului de toleranță

BOTOND GUDOR

HTML
Spre o reală toleranţă pentru răsăriteni? Problema concivilităţii în oraşele libere din Transilvania

DANIEL DUMITRAN

HTML
Reînnoirea Bisericii Unitariene după Edictul toleranţei

SÁNDOR KOVÁCS, LEHEL B. MOLNÁR

HTML
Evoluţii confesionale şi confruntări identitare în secolele XIX-XX
Învăţământul confesional în Regatul Belgiei în secolele XIX-XX. Şcoli patronate de Biserica Romano-Catolică şi de Bisericile protestante. Studiu comparativ

MIHAI FLOROAIA

HTML
Relaţii interconfesionale în nordul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX

DAN ANDREI FILIP

HTML
De la patriotismul dinastic la România Mare. Bisericile româneşti din Transilvania în tumultul politic al anilor 1914-1918

VALER MOGA

HTML
Percepţii actuale: spre o întâlnire a religiilor?
Nicht ertragen (= tolerieren) sollen wir, sondern einander anerkennen und voneinander lernen. Worum es geht

ERNST CHRISTOPH SUTTNER

HTML
Căsătoriile mixte ca formă concretă de trăire a propriei identităţi confesionale

WILLIAM A. BLEIZIFFER

HTML
Die Frage der konfessionellen Vielfalt und der religiösen Toleranz in Siebenbürgen zur Zeit Josephs II. Einige Schlußfolgerungen bei Abschluß des Projekte

DANIEL DUMITRAN

HTML