Contents


Identitate confesională și toleranță religioasă în secolele XVIII-XXI


Dificila geneză a politicii de toleranţă
Interferenţe confesionale în arta ecleziastică
Confesiune şi identitate în secolul XVIII
In medium quaestionis: Edictum Josephinum et tolerantia
SÁNDOR KOVÁCS, LEHEL B. MOLNÁR
Evoluţii confesionale şi confruntări identitare în secolele XIX-XX
Percepţii actuale: spre o întâlnire a religiilor?