Contents


Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI-XVIII)


Daniel Dumitran, Botond Gudor

5-8

Dimensiunile conceptului de toleranţă în context european şi semnificaţiile sale transilvănene
Sistem politic şi identităţi confesionale în Principatul Transilvaniei