Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

...

Issue I 2015 | Vol. 19


Frontierele Europei Central-Estice. Între geografia politică și mitologia națională (secolele XIX-XX)

15 June 2015

Editor: Valer Moga, Sorin Arhire

Contents: View

List of abreviations: View

Introducere / Introduction
Frontierele Europei: istorie și actualitate / Borders of Europe: History and Present

Valer Moga

PDF
Studii şi articole / Studies and Articles
Dezvoltarea conceptului de ,,Noua Rusie” şi istoricul includerii Basarabiei în entitatea administrativă a stepei nord-pontice / The Development of the Concept of "New Russia" and a Chronological View of the Inclusion of Bessarabia in the North Pontic Entity

Dionisie Liboni

Abstract HTML
Situaţia juridică a sudiţilor din Moldova în perioada Regulamentelor Organice: bariere juridice şi frontiere etno-culturale / The Legal Status of Foreign Subjects in Moldavia in the Period of Organic Regulations: Legal Barriers and Ethno-Cultural Frontiers

Dinu Bălan

Abstract HTML
Frontierele geografice, politice şi lingvistice ale principatelor române în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi prepaşoptişti / Geographical, Political and Linguistic Frontiers of the Romanians Principalities in the Vison of Pre-1848 French Consuls and Voyagers

Violeta-Anca Epure

Abstract HTML
Solidarity across Borders: Transylvanians and the Romanian War of Independence (1877-1878)

Mihaela Mehedinţi-Beiean

Abstract HTML
Frontiere identitare transilvane în revista Kalotaszeg, la începutul secolului al XX-lea / The Identity of Transylvanian Frontiers in the Magazine Kalotaszeg, at the Beginning of the Twentieth Century

Nicoleta Hegedűs

Abstract HTML
Interesele României şi ale Serbiei în Banat. Dificultatea trasării unei frontiere între Aliaţi (1914-1920) / The Interests of Romania and Serbia in Banat: The Difficulty of Drawing a Frontier between Allies (1914-1920)

Valer Moga

Abstract HTML
The Latin “Frontier of Civilization”: Italian Cultural Policies and Fascist Propaganda towards Central and Eastern Europe in the Interwar Period

Stefano Santoro

Abstract HTML
Geopolitics of Central Europe - A Historical Perspective

Irah Kučerová

Abstract HTML
Discuţii / Debates
Les nouvelles relations magyaro-roumaines. Quelles conséquences politiques en Roumanie? Retours historiques, situation actuelle, perspectives

Jean-Michel Lemonnier

Abstract HTML
Recenzii / Reviews
Sergiu Iosipescu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris (1856) / The Black Sea. States and Borders. From the End of Antiquity to the Peace of Paris (1856)

Florin Pintescu

PDF
Marginalităţi, periferii şi frontiere simbolice. Societatea comunistă şi dilemele sale identitare / Marginalities, Peripheries and Symbolic Borders. Communist Society and Its Identity Dilemmas. Anuarul IICCMER, IX (2014)

Ștefan Purici

PDF
Veronica Dumitraşcu, Frontiere şi civilizaţii. Frontiera estică a Uniunii Europene: aspecte geopolitice şi identitare / Borders and Civilizations. The Eastern Border of the European Union: Geopolitical and Identity Issues, Bucureşti, RAO, 2013

Eleonora-Maria Popa

PDF
In memoriam
Prof. univ. dr. Iacob Mârza (1946-2015)

Valer Moga

PDF
View All Issues