Urban History Research in Romania in the Last 30 Years: Sources, Topics, Methods, Limits

15 December 2021


Authors
Author Laurențiu Rădvan, Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Abstract

This paper deals with the evolution of historical research on urban history over the past 30 years. The communist period was a break from the years before the Second World War, when a number of writers, professional historians or people passionate about history published monographs of urban settlements to which they felt attached. With some exceptions, the years of communism represented a blank from this point of view, the interest shifting to the aspects contained in the classical schemes that formed the Marxist interpretations of the past, in which the urban world occupied a completely marginal place. Only archaeology or the history of monuments managed to make some progress. Ideological restrictions were removed after 1989, but this did not coincide with an immediate recovery of the place that urban history should have rightfully occupied in the research of history. Obvious progress has been made especially in the publication of primary sources: volumes of documents have appeared for towns such as Iași, Huși, Tecuci, Târgoviște and Câmpulung Muscel; several historical plans of towns and atlases were published; several syntheses of history have appeared regarding the towns in the historical regions of Transylvania, Wallachia and Moldavia. However, progress is mainly quantitative, not always qualitative, although a plus must be emphasized in this last regard as well. There is an obvious lack of systematic or coordinated research, as there is no coherent support from the institutions that coordinate the research process in Romania, whether we are talking about the central or local, academic or university level. Existing initiatives are most often individual, with inconsistent results.

Keywords
urban history research, historians, historiography, towns, Romania
References

[1] Melchisedec Ștefănescu, Chronica Hușilor și a episcopiei cu asemenea numire [Chronicle of the Huși and of the Episcopate with Such an Appointment] (Bucharest, 1869); Idem, Chronica Romanului și a episcopiei de Roman [Chronicle of the Roman and of the Roman Episcopate], vol. I (Bucharest, 1874); Dimitrie F. Caian, Istoricul orașului Focșani [The History of the City of Focșani] (Focșani, 1906); Alexandru Ștefulescu, Istoria Târgu-Jiului [The History of Târgu Jiu] (Târgu Jiu, 1906); Ioan Răuțescu, Câmpulung-Muscel. Monografie istorică [Câmpulung Muscel. Historical Monograph] (Câmpulung Muscel, 1943); N. A. Bogdan, Orașul Iași. Monografie istorică și socială ilustrată [The City of Jassy. Illustrated Historical and Social Monograph] (Jassy, 1913-1915); N. Iorga, Istoria Bucureștilor [The History of Bucharest] (Bucharest, 1939).

[2] Excavations carried out by a team made of Ion Nestor, Mircea Matei, Gh. Diaconu, Ștefan Olteanu, Trifu Martinovici și N. Constantinescu, with results published in MCA IV (1957): 239-278; V and VI (both 1959): 593-618, 679-697.

[3] Constantin C. Giurescu, Târguri sau orașe și cetăți moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea [Moldavian Markets or Towns and Fortress from the 10th Century to the Middle of the 16th Century] (Bucharest: Editura Academiei R.S.R., 1967).

[4] Dinu C. Giurescu, “Cuvânt înainte” [Foreword], in Constantin C. Giurescu, Târguri sau orașe și cetăți moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, 2nd ed. (Bucharest: Editura Enciclopedică, 1997), II.

[5] Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre [The History of Bucharest from Ancient Times to the Present Day] (Bucharest: Editura pentru Literatură, 1966; 2nd ed., Bucharest: Sport-Turism, 1979); Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi [The History of the City of Brăila from the Earliest Times to the Present Day] (Bucharest: Editura Științifică, 1968).

[6] Eugenia Greceanu, “La structure urbaine médiévale de la ville de Roman,” in RRH 15, no. 1 (1976): 39-56; Eadem, Ansamblul urban medieval Botoșani [The Medieval Urban Ensemble of Botoșani] (Bucharest: Muzeul Național de Istorie, 1981); Eadem, Ansamblul medieval Pitești [The Medieval Urban Ensemble of Pitești] (Bucharest: Muzeul Național de Istorie a României, 1982).

[7] Cristian Moisescu, Curtea domnească din Târgoviște [The Princely Court from Târgoviște] (Bucharest: Meridiane, 1965); Idem, Biserica Curtea Veche [The Curtea Veche Church] (Bucharest: Meridiane, 1967); Cristian Moisescu and N. Stoicescu, Târgoviștea și monumentele sale [Târgoviște and Its Monuments] (Bucharest: Litera, 1976); Pavel Chihaia, Din cetățile de scaun ale Țării Românești [From the Seat Cities of Wallachia] (Bucharest: Meridiane, 1974); Idem, De la „Negru Vodă” la Neagoe Basarab. Interferențe literar-artistice în cultura românească a evului de mijloc [From “Negru Vodă” to Neagoe Basarab. Literary-Artistic Interferences in the Romanian Culture of the Middle Ages] (Bucharest: Editura Academiei R.S.R., 1976); several studies dedicated to monuments by the latter author have been published together in the volumes Artă medievală [Medieval Art], I-IV (Bucharest: Albatros, 1998).

[8] The best example is N. Constantinescu, Curtea de Argeș (1200-1400). Asupra începuturilor Țării Românești [Curtea de Argeș (1200-1400). On the Beginnings of Wallachia] (Bucharest: Editura Academiei R.S.R.,, 1984).

[9] See, among others, the research carried by Pușcașu family from Iași: Nicolae N. Pușcașu, Voica-Maria Pușcașu, “Mărturii de civilizație și urbanizare medievală descoperite în vatra istorică a Iașilor” [Testimonies of Medieval Civilization and Urbanization Discovered in the Historic Hearth of Jassy], RMM-MIA, new series 14, no. 2 (1983): 20-64; Iidem, Biserica „Sfântul Sava” din Iași. Monografie arheologică [The Saint Sava Church in Iași. Archaeological Monograph] (Bucharest: Vremea, 2020).

[10] See Dan Berindei, “Cuvânt înainte” [Foreword], HU I, no. 1 (1993): 7. Also, see “La început de drum” [At the Beginning], RI, new series I, no. 1 (1990): 3-5; Alexandru Zub, “Cuvânt înainte” [Foreword], AIIA XXVII (1990): V-VII.

[11] Vasile Ciobanu, Judit Pál, and Anda-Lucia Spânu, eds., Bibliografia istorică a orașelor din România [Historical Bibliography of Romanian Cities] (Bucharest: Editura Academiei Române, 2008). Local bibliographies mentioned in Vasile Ciobanu, “Cercetări din ultimele două decenii cu privire la istoria orașelor din România în secolul XX” [Research from the Last two Decades on the History of Romanian Cities in the 20th Century], HU XXI (2013): 110-111.

[12] See Paul Niedermaier, “Comisia de Istorie a Orașelor din România la 20 de ani” [The Commission of Romanian Cities History at 20 Years Old], HU XXI (2013): 5-14; Vasile Ciobanu, “Historia Urbana la 20 de ani de la apariție” [Historia Urbana 20 years After Its Appearance], HU XXI (2013): 15-19.

[13] Judit Pál, Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea [The Process of Urbanization in the Szekler Seats in the 19th Century] (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1999); Enikő Rüsz-Fogarasi, Privilegiile şi îndatoririle aşezărilor urbane din Transilvania voievodală [Privileges and Duties of Urban Settlements in Voivodship Transylvania] (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003); Laurențiu Rădvan, Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea) [The Cities of the Romanian Lands in the Middle Ages (Late 13th - Early 16th Century)] (Iași: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2011); Simion Câlţia, Așezări urbane sau rurale? Orașele din Țările Române de la sfârșitul secolului al XVII-lea la începutul secolului al XIX-lea [Urban or Rural Settlements? The Cities of the Romanian Lands from the End of the 17th Century to the Beginning of the 19th Century] (Bucharest: Editura Universităţii din București, 2011); Denis Căprăroiu, Oraşul medieval în spaţiul românesc extracarpatic (sec. X-XIV). O încercare de tipologizare a procesului genezei urbane [The Medieval City in the Romanian Extra-Carpathian Space (10th-14th Centuries). An Attempt to typologize the Process of Urban Genesis] (Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2014); Marius Chelcu, Istoria orașelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii și documente [History of Moldavian Cities from the Mid-16th Century to the Mid-18th Century. Studies and Documents] (Jassy: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2015). We add to these monographs the works in which older research is synthesized, as Târguri sau orașe și cetăți moldovene, by Constantin C. Giurescu, already mentioned above, or Mircea D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească [Genesis and Urban Evolution in Moldavia and Wallachia] (Jassy: Helios, 1997).

[14] Ioachim Lazăr, Hațeg. Istorie, cultură și civilizație [Hațeg. History, Culture and Civilization] (Hațeg, 1997); Ștefan Manciulea, Istoria Blajului. Monografie istorică și culturală [The History of Blaj. Historical and Cultural Monograph], ed. Mircea Popa (Blaj: Astra, 2001); Romulus Neag, Monografia municipiului Brad-Zarand [The Monograph of Brad-Zarand Municipality] (Deva: Corvin, 2002).

[15] Harald Roth, Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen (Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2006); Hans-Heinz Brandsch, Heinz Heltmann, and Walter Lingner, eds., Schäßburg. Bild einer Siebenbürger Stadt (Thaur bei Innsbruck: Wort und Welt Verlag, 1994); Hans Vastag, György Mandics, and Manfred Engelmann, Temeswar. Symbol der Freiheit (Wien: Amalthea Verlag, 1992); Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet (Heidelberg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 1996); Tibor Kálmán Dáné et al., eds., Kolozsvár 1000 éve [Cluj 1000 Years] (Cluj: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001); Barna Marosi, Bernády György városa [The City of György Bernády] (Târgu Mureș: Mentor, 1993); Hermann Gusztáv, Székelyudvarhely müvelödéstörtenete [The Cultural History of Odorheiu Secuiesc] (Bucharest: Kriterion Könyvkiadó, 1992). See, newer works by Judit Pál, Armenii în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanisation and the Economic Development of the Province (Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005); Mária Pakucs-Willcocks, Sibiu-Hermannstadt: Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania (Köln: Böhlau Verlag, 2007), and Eadem, Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraș transilvănean [Sibiu of the 16th Century: The Ordering of a Transylvanian City] (Bucharest: Humanitas, 2018).

[16] Many studies writen by Ștefan S. Gorovei, Petronel Zahariuc, Maria Magdalena Székely, Laurențiu Rădvan, Marius Chelcu, Dan Dumitru Iacob, Sorin Iftimi and others we have no place to name here.

[17] Vasile Ursachi et al., eds., Istoria orașului Roman (1392-1992) [History of the Roman City (1392-1992)] (Roman: 1992). Conferences were organized annually in this city and volumes of studies were published: 613 ani de la prima atestare documentară a Romanului [613 Years Since the First Documentary Attestation of Roman] (Roman, 2006); 614 ani de la prima atestare documentară a Romanului [614 Years Since the First Documentary Attestation of Roman] (Roman, 2007) and so on up until recent years.

[18] After a less glorious period in the 1990s, starting with 1999, the periodical București. Materiale de Istorie si Muzeografie [Bucharest. History and Museography Materials] (published by the Museum of Bucharest), an annual publication hosting local history research, resumed its appearence. Recently, the editorial team decided to change the name of the journal, which since 2020 is called Urbanitas. Revistă de Studii Urbane Integrate [Urbanitas. Journal of Integrated Urban Studies], this step aiming at a greater openness to interdisciplinarity, but also offering current and professional answers to the challenges facing the city: Adrian Majuru and Vasile Opriș, “Foreword,” Urbanitas. Revistă de Studii Urbane Integrate I (2020): 6-10.

[19] See the many works of Adrian Majuru, which we do not mention here for reasons of space.

[20] Works by Ionel Cândea and his colleagues from the Museum of Brăila.

[21] Petre Popa, Paul Dicu, and Silvestru Voinescu, Istoria municipiului Pitești [The History of the City of Pitești] (Bucharest: Editura Academiei RSR, 1988); Spiridon Cristocea, Orașul Pitești în catagrafia din 1838 [The City of Pitești in the Catagraphy from 1838] (Pitești: Ordessos, 2011).

[22] Gheorghe Marinică and Constantin Trestioreanu, eds., Marea carte a Ploieștilor [The Great Book of Ploiești], vol. I-III (Ploiești: Editura Ploiești-Mileniul III, 2011-2019).

[23] Here are just a few significant titles: Pavel Cocîrlă, Târgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII [Moldavian Markets or Cities in the Feudal Era, 15th-18th Centuries] (Chișinău: Universitas, 1991); Mariana Șlapac, Arta urbanismului în Republica Moldova. Privire de ansamblu [The Art of Urbanism in the Republic of Moldova. An Overview] (Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, 2008); Sergius Ciocanu, Orașul Chișinău, începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV-XIX) [The City of Chișinău, Beginnings, Urban Development, Churches (15th-19th Centuries)] (Chișinău: Cartdidact, 2017).

[24] Laurențiu Rădvan, At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities (Leiden, Boston: Brill, 2010); volumes of the ICHT conferences with studies regarding Romania: Michel Pauly and Martin Scheutz, eds., Cities and Their Spaces. Concepts and Their Use in Europe (Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2014); Michel Pauly and Alexander Lee, eds., Urban Liberties and Citizenship from the Middle Ages Up to Now (Trier: Porta Alba Verlag, 2015); Roman Czaja et al., eds., Political Functions of Urban Spaces and Town Types through the Ages. Making Use of the Historic Towns Atlases in Europe (Toruń: Towarzystwo Naukowe, 2019); for Transylvania, we have the newer works of Mária Pakucs-Willcocks, mentioned above, or Ágnes Flóra, The Matter of Honour. The Leading Urban Elite in Sixteenth Century Transylvania (Turnhout: Brepols, 2019).

[25] During these years, the archives of Wallachia and Moldova were established. Since then, the keeping of documents has become official, so that the number of institutionally preserved sources has increased significantly. Until then, we can speak of archival forms only next to the princely courts and the Metropolitan churches (Sanda Bădărău et al., “Istoricul Arhivelor Statului, 1831-1956” [The History of State Archives, 1831-1956], in Arhivele Statului. 125 ani de activitate, 1831-1956 [The State Archives. 125 Years of Activity, 1831-1956] (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1957), 17-32).

[26] Ibid., 38-39.

[27] Those that accompany research on history of Târgu Jiu (Alexandru Ștefulescu), Roman (Melchisedec Ștefănescu), Focșani (Dimitrie F. Caian), Bârlad (Ioan Antonovici), mentioned above.

[28] George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821) [Documents Regarding the History of the City of Bucharest (1594-1821)] (Bucharest: Editura Academiei RPR, 1961); Idem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1821-1848) [Documents Regarding the History of the City of Bucharest (1821-1848)] (Bucharest: Editura Academiei RSR, 1975); Idem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800) [Documents Regarding the History of the City of Bucharest (1634-1800)] (Bucharest: Editura Academiei RSR, 1982).

[29] Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, and Ioana Cristache-Panait, eds., Documente privind istoria orașului București [Documents Regarding the History of the City of Bucharest] (Bucharest: Muzeul de Istorie al Orașului București, 1960).

[30] Vasile Gh. Miron et al., eds., Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393-1849) [From the Suceava Documentary Treasure. Catalog of Documents (1393-1849)] (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1983); Vasile Gh. Miron et al., eds., Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria orașului, 1388-1918 [Suceava. History Sheets. Documents on the History of the City, 1388-1918], vol. I (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1989); Teodor Mavrodin et al., eds., Pitești. Mărturii documentare. 1388-1944 [Pitești. Documentary Testimonies. 1388-1944], vol. I (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1988); Corneliu Tamaş et al., eds., Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu Vâlcea (1388-1715) [Medieval Treasure from Vâlcea. Catalog of Documents from the State Archives of Râmnicu Vâlcea (1388-1715)] (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1983); Corneliu Tamaş et al., eds., Comori arhivistice vâlcene. Catalogul documentelor de la arhivele statului din Râmnicu Vâlcea (1467-1800) [Archival Treasures of Vâlcea. Catalog of Documents from the State Archives of Râmnicu Vâlcea (1467-1800)] (Bucharest: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1985). We can add the documents published by George Potra and Nicolae Simache in Contribuţii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor (1632-1857) [Contributions to the History of the Cities of Ploieşti and Târgşor (1632-1857)] (s.l., s.a.), and, right after 1989, the thematic volume: Vasile Manole, Mihaela Bădescu, and Mihaela Ciucă, eds., Documente privind dezvoltarea industriei în oraşul Bucureşti [Documents Regarding the Development of the Industry in Bucharest], I (1856-1933) (București: Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1991).

[31] Gheorghe Pârnuță and Ștefan Trâmbaciu, eds., Documente şi inscripţii privind istoria orașului Câmpulung-Muscel [Documents and Inscriptions Regarding the History of the City of Câmpulung-Muscel], vol. I-III (Bucharest: Semne, 1999-2000); Mihai Oproiu, ed., Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița [Inscriptions and Notes from Dâmbovița County], vol. I-V (Târgoviște: Transversal, 2003-2004); Gheorghe Mihai and Badea Geaucă, Istoricul oraşului Slatina în documente [The History of the City of Slatina in Documents], vol. I, 1346-1918 (Slatina: Editura Casa Ciurea, 1998); series of volumes of Documente ale municipalităţii severinene [Documents of the Severin Municipality], edited by Tudor Răţoi (Craiova: Alma, 2005-2012); Ștefan Andronache, ed., Documente istorice tecucene [Tecuci Historical Documents], vol. I-III (Tecuci: Biblioteca Municipală, 2001-2002); Costin Clit, ed., Documente hușene [Huși Historical Documents], vol. I-IV (Jassy: Pim, 2011-2017).

[32] Ioan Caproșu, ed., Documente privitoare la istoria orașului Iași [Documents Regarding the History of Jassy], vol. I-X (vol. I, edited by Ioan Caproșu and Petronel Zahariuc) (Jassy: Dosoftei, 1999-2007).

[33] Gheorghe Lazăr, ed., Documente privitoare la negustorii din Țara Românească [Documents Regarding the Merchants from Wallachia], vol. I-II (Jassy: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2013-2014); Idem, ed., Catastife de negustori din Țara Românească (secolele XVIII-XIX) [Registers of Merchants from Wallachia (18th-19th Centuries)] (Jassy: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2016).

[34] Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of Romanian Cities], A series, Moldova [Moldavia], fasc. 1, Suceava, ed. Mircea D. Matei (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2005); fasc. 2, Siret, ed. Dan Dumitru Iacob (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2010); Atlas istoric al orașelor din România, B series, Țara Românească [Wallachia], fasc. 1, Târgoviște, ed. Gh. I. Cantacuzino (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2006); fasc. 2, Câmpulung, ed. Dan Dumitru Iacob (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2008); fasc. 3, Brăila, eds. Ionel Cândea and Dan Dumitru Iacob (Brăila: Muzeul Brăilei and Editura Istros, 2013); Atlas istoric al orașelor din România, C series, Transilvania [Transylvania], fasc. 1, Sighișoara, ed. Paul Niedermaier (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2000); fasc. 2, Sebeș, ed. Dan Dumitru Iacob (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2004).

[35] N. Docan, “Lucrările cartografice despre răsboiul din 1787-1791” [Cartographic Works on the War of 1787-1791], AARMSI, 2nd series, XXXIV (1912): 1249-1360.

[36] Inventory no. 1022, Collection Microfilme Rusia, r. 1-46, 96, Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale Bucharest, accessed 18.11.2021 http://arhivelenationale.ro/site/download/ inventare/Microfilme-Rusia.-Rola-1-46.-Inv.-1022.pdf; I. Ionașcu, “Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770” [The Unpublished Cartographic Plan of the City of Bucharest from 1770], RdI XII, no. 5 (1959): 113-131; Gheorghe Ungureanu, “Documente privitoare la istoria românilor păstrate în arhivele statului din Moscova și Leningrad” [Documents Regarding the History of the Romanians Preserved in the State Archives of Moscow and Leningrad], RA V, no. 1 (1962): 33-40.

[37] Dan Dumitru Iacob, “Harta orașului Iași și a zonei înconjurătoare din 1855” [Map of the City of Jassy and of the Surrounding Area from 1855], HU XXVIII (2020): 267-316; the studies published by Laurențiu Rădvan and Mihai Anatolii Ciobanu were reunited recently in the volume: Planurile orașului Iași în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iași in Foreign Archives (1739-1833) (Bucharest, Heidelberg: Dar Publishing & Herlo Verlag, 2020).

[38] Virgil Mihailescu-Bîrliba, ed., The Great Medieval Coin Hoard of Iaşi (Historical Significance of the Great Medieval Coin Hoard of Iași – 2002) (Jassy: Institutul European Press, 2006).

[39] Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic: biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea [From Işlic to Top Hat: Church, Sexuality, Marriage and Divorce in Wallachia of the 18th Century] (Bucharest: Humanitas, 2004); Eadem, Evgheniţi, ciocoi, mojici: despre obrazele primei modernităţi româneşti, 1750-1860 [Evgheniţi, Ciocoi, Mojici: About the Cheeks of the First Romanian Modernity, 1750-1860] ] (Bucharest: Humanitas, 2013); Eadem, Patimă şi desfătare: despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească, 1750-1860 [Passion and Delight: About the Little Things of Everyday Life in Romanian Society, 1750-1860] ] (Bucharest: Humanitas, 2015). For the evolution of a mahalla [outskirts], see also Iuliana Brătescu, Iaşii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831. Mahalaua Muntenimii [Jassy from the Middle of the 17th Century until 1831. The Muntenimii Outskirts] (Jassy: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2016).

[40] Dan Dumitru Iacob, Elitele din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment [The Elites of the Romanian Principalities in the First Half of the 19th Century. Sociability and Entertainment] (Jassy: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2015).

[41] Simion Câlția, “Mahalaua, indicator al urbanităţii” [The Outskirts, Indicator of Urbanity], RI XXI, no. 1-2 (2010): 111-122; Idem, “The Debate of Modernization. A Project for Electrification of Bucharest’s Trams in 1899,” RA LXXXVII, no. 2 (2010): 100-115; Idem, “The Role of the City Administration in Modernizing Meat Trade (Bucharest, 1879-1938),” AUB ist. series LXIII, no. 1 (2014): 27-44, and others.

[42] Alexandru-Dumitru Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate. Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944-1965) [Moldavia on the Coordinates of the Planned Economy. Industrialization, Urbanization, Social Engineering (1944-1965)] (Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2019); also, see the studies of Teodor Octavian Gheorghiu on the evolution of historic centers and the effects of systematization, including, recently, Continuities and Destructions in the Romanian City Centers. Moldavia and Wallachia, 18th - 21st Centuries (Saarbrücken: Globe Edit, 2017), or of Liliana Iuga, “Oraș istoric, oraș industrial, oraș socialist: Dezbateri pe tema reconstrucției la Iași în primele două decenii postbelice” [Historic City, Industrial City, Socialist City: Debates on the Reconstruction of Jassy in the First Two Decades Post-War], HU XXVII (2019): 259-277.