Notes sur deux thèmes iconographiques d’origine occidentale dans la peinture murale d’autel au temps de Constantin Brancovan

1 February 2010


Authors
Elisabeta Negrău
Pages
359-370
Abstract

Studiul tratează despre două teme iconografice cu conotaţii euharistice care apar în pictura murală din altarele unor biserici brâncoveneşti: Iisus-Viţa şi Mandylionulasociat potirului euharistic. Originea acestor teme este occidentală şi dezvoltarea lor în forma în care apare în pictura brâncovenească are loc în spaţiul ucrainean, probabil la jumătatea secolului al XVII-lea, de unde pătrunde, până la sfârşitul secolului, şi în Valahia, prin intermediul cărţilor liturgice tipărite ucrainene care vehiculau aceste imagini în gravuri.

Keywords
iconografie; gravură; pictură murală; artă brâncovenească; artă ucraineană