Left Out in the Cold: Economic Discrimination of Turkey's Kurdish Minority

1 February 2010


Authors
Todd Michael Lane
Pages
297-308
Abstract

Kurzilor adesea le este atribuit statutul economic de minoritate cu venituri inferioare în Turcia. Întrebări în legătură cu această ipoteză au apărut sugerând că unii factori cum ar fi educaţia, geografia şi sectorul locurilor de muncă pot fi mai importanţi decât etnicitatea. În timp ce studiul economiei poate fi o manieră bizară de a examina minorităţile, analizarea modului în care minorităţile au fost incluse sau nu în sfera economică poate fi reprezentativă adesea pentru includerea sau excluderea unei minorităţi la modul general. Studiul cercetează modul în care literatura tradiţională dezbate problema minorităţilor, precum şi discriminarea economică pe care acestea ar putea-o înfrunta. Urmărind acest model, lucrarea va analiza dacă kurzii din Turcia sunt sau nu marginalizaţi economic datorită statutului lor etnic. În cele din urmă, excluziunea economică kurdă e datorată distanţei faţă de centrul industrializat al Turciei, lipsa serviciilor sociale cum ar fi educaţia, şi preferinţa pentru agricultură, care au avut ca rezultat o dezvoltare economică inferioară, contribuind la intensificarea excluderii economice a minorităţii kurde. În vreme ce poziţia minorităţilor în cadrul sferei economice reprezintă adesea un factor clar în ceea ce priveşte modul în care minorităţile sunt tratate, integrarea minorităţilor în economie poate adesea duce la o reînviere a întregii comunităţi, ceea ce înseamnă că minorităţile au fost integrate în cadrul diferitelor economii excepţional de bine, aşa cum a fost cazul chinezilor în Asia de sud-est.

Keywords
minoritate; lege internaţională; conflictul israeliano-palestinian; ocupaţie; „gard de securitate”