Aspecte referitoare la statutul social al minorităților în timpul regimului comunist din România / Aspects Regarding the Social Status of Minorities during the Communist Regime in Romania

15 June 2019


Authors
Eleonora-Maria Popa
Abstract

The article proposes an analysis of the situation of minorities in Romania during the communist regime, focusing on the Jewish, Hungarian and German communities. Based on the opinions of Romanian specialists, (Victor Frunză, Vlad Georgescu, Ghiță Ionescu, Vladimir Tismăneanu, Lucian Boia), and Westerners (Dennis Deletant, Keith Hitchins, Katherine Verdery, Catherine Durandin) the article considers the social status of the above-mentioned groups, specifying how they related to the internal political regime and to the international conjuncture. The two communist leaders, Gheorghe Gheroghiu-Dej and Nicolae Ceaușescu, had a similar policy towards the Jewish community. More specifically, the emigration of the Jews to Israel was encouraged because it brought consistent economic gains for the RPR and later the RSR. Nicolae Ceaușescu, however, changed the conditions of the exchange, relying on the power of the US dollar. As regards the ethnic Hungarians, assimilation strategies were applied, such as settling Romanians in areas with a population consisting of ethnic minorities, moving Hungarians into areas inhabited by Romanians, and reducing education in minority languages. Under these conditions, in the 1980s, clandestine publications of the samizdat type appeared, coordinated by representatives of the Hungarian community. The Germans were accepted, for political and economic reasons, as a minority who would participate with the Romanians in the construction of the new state. Both the Germans and the Jews who benefited from the opportunity to emigrate did not engage in dissent that would endanger their departure.

Keywords
Community, international conjuncture, emigration, assimilation, samizdat.
References
 1. Dennis Deletant și Maurice Pearton, Romania Observed: Studies in Contemporary Romanian History (București: Editura Enciclopedică, 1998), 314.
 2. Ibidem, 315.
 3. Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească (București: Humanitas, 2011), 50.
 4. Ibidem, 107.
 5. Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie și morală în România. Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi (Iași: Polirom, 2001), 129.
 6. Vlad Georgescu, The Romanians: A History, trad. Alexandra Bley-Vroman (Ohio: Editura Universității din Ohio, 1991), 225.
 7. Deletant and Pearton, Romania Observed, 306.
 8. Ioan Scurtu, Revoluția română din decembrie 1989 în context internațional (București: Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, 2009), 128.
 9. Ibidem, 388.
 10. Deletant and Pearton, Romania Observed, 307.
 11. Keith Hitchins, Scurtă istorie a României (Iași: Polirom, 2015), 288.
 12. Ghiță Ionescu, Comunismul în România (București: Litera, 1994), 214-215.
 13. Catherine Verdery, Socialismul. Ce a fost și ce urmează, trad. Mihai Stroe și Iustin Codreanu (Iași: Institutul European, 2003), 170.
 14. Stephen Fisher-Galați, Europa de Est și Războiul Rece, trad. Luiza Pârvu, Dan Popescu și Florin Tecuceanu (Iași: Institutul European, 1990), 27, 59.
 15. Dennis Deletant, Ceaușescu și Securitatea. Constrângere și disidență în România anilor 1965-1989 , trad. Georgeta Ciocâltea (București: Humanitas, 1998), 125.
 16. Adrian Cioroianu, Cea mai frumoasă poveste. Nu putem evada din istoria noastră, vol. II (București: Curtea Veche, 2016), 62-63.
 17. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 118.
 18. Hitchins, Scurtă istorie, 289.
 19. Dennis Deletant, România sub regimul comunist (București: Fundația Academia Civică, 2010), 140.
 20. Ionescu, Comunismul, 303-305.
 21. Stephen Fisher-Galați, România în secolul al XX-lea, trad. Manuela Macarie (Iași: Institutul European, 1998), 176.
 22. Vlad Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre (București: Humanitas, 1992), 267.
 23. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 119-120.
 24. Ion Rațiu, România de astăzi. Comunism sau independență? (s.l.: Express, 1992), 52.
 25. Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii (București: Allfa, 1996), 111.
 26. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 119.
 27. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 136-137.
 28. Catherine Durandin, Istoria românilor, trad. Liliana Buruiană-Popovici (Iași: Institutul European, 1998), 296.
 29. Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, trad. Cristina Petrescu și Dragoș Petrescu (Iași: Polirom, 2005), 191.
 30. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 120-121.
 31. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 64.
 32. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 121.
 33. Ibidem, 132.
 34. Catherine Durandin, Nicolae Ceaușescu. Adevăruri și minciuni despre un rege comunist, trad. Simona Modreanu (București: Nemo, 1992), 63-64.
 35. Tismăneanu, Stalinism, 200.
 36. Deletant, România, 164, 167-168.
 37. Durandin, Istoria românilor, 358.
 38. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 138.
 39. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 127.
 40. Fisher-Galați, Europa de Est, 59.
 41. Vladimir Tismăneanu et alii, ed., Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport final (București: Humanitas, 2007), 352.
 42. Peter Weber, „Istoriografia în contextul tensiunilor politice româno-ungare ale anilor ’80”, în Gabriel Moisa et alii (coord.), Statutul istoriei și al istoricilor în contemporaneitate (Cluj-Napoca: Mega, 2013), 238.
 43. Gabriel Moisa, Clio în zodia ideologizării. Interferențe politico-istoriografice în România comunistă (Cluj-Napoca: Mega, 2013), 99-100.
 44. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 136-137.
 45. Ibidem, 145.
 46. Fisher-Galați, Europa de Est, 60.
 47. Weber, „Istoriografia”, 240.
 48. Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească 1965-1989 (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003), 78.
 49. Gabriel Moisa, Direcții și tendințe în istoriografia românească 1989-2006 (Oradea: Editura Universității din Oradea, 2007), 43.
 50. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 138.
 51. Gabriel Moisa, History, Ideology and Politics in Communist Romania 1948-1989 (Budapesta: Editura Universității Eötvös Lorànd, 2012), 149.
 52. Moisa, Clio, 108.
 53. Felician Velimirovici, Istorie și istorici în România comunistă (1948-1989) (Cluj-Napoca: Mega, 2015), 258-259.
 54. Durandin, Istoria românilor, 359-361.
 55. Catherine Durandin, Moartea Ceaușeștilor. Adevărul despre o lovitură de stat comunistă, trad. Marina Mureșanu Ionescu (București: Humanitas, 2011), 57, 59.
 56. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 140-141.
 57. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 116-117.
 58. Deletant, România, 19-20.
 59. Boia, Istorie, 283.
 60. Lucian Boia, Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe) (București: Humanitas, 2016), 82, 84.
 61. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 116-117.
 62. Lucian Nastasă, introducere la Minorități etnoculturale. Mărturii Documentare. Maghiarii din România (1956-1968) , de Andreea Andreescu et alii (Cluj-Napoca: Fundația CRDE, 2003), 21.
 63. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 119.
 64. Hitchins, Scurtă istorie, 291-292.
 65. Ionescu, Comunismul, 216.
 66. Tismăneanu, Comisia, 366.
 67. Tismăneanu, Stalinism, 170-171.
 68. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 155.
 69. Ionescu, Comunismul, 332.
 70. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 201.
 71. Catherine Durandin, București. Amintiri și plimbări, trad. Horia Mihail Vasilescu (București: Paralela 45, 2003), 41-42.
 72. Rațiu, România, 87.
 73. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 2003.
 74. Ibidem, 203-205.
 75. Rațiu, România, 139.
 76. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 187-188.
 77. Tismăneanu, Comisia, 386.
 78. Victor Frunză, Istoria comunismului în România (București: Victor Frunză, 1998), 200-201.
 79. Tismăneanu, Comisia, 359.
 80. Hitchins, Scurtă istorie, 290.
 81. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 155-156.
 82. Ionescu, Comunismul, 333.
 83. Cătălin Turliuc, „Relații româno-germane în perioada «democrației populare»”, în Alexander Rubel și Cătălin Turliuc (coord.), Totalitarism. Ideologie și realitate socială în România și RDG / Totalitarismus. Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR (Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2006), 147.
 84. Deletant, Ceaușescu și Securitatea, 125.
 85. Hitchins, Scurtă istorie, 291.
 86. Deletant, România, 168.
 87. Tismăneanu, Comisia, 363.
 88. Cioroianu, Nu putem evada, vol. II, 156.
 89. Durandin, Moartea Ceaușeștilor, 30.