„Fuga lolelor” din Agnita – transfer de funcționalitate și de semnificații / Transfer of Functionality and Meanings within the Celebration of the Escape of the Lole from Agnita

15 June 2019


Authors
Hannelore Baier, Ramona Besoiu and Sorin Radu
Abstract

The Escape of the Lole (Urzelnlauf) represented a traditional Saxon holiday related to the custom of handing the guild chest over to the new guild master. The event known today in the town of Agnita by the name fuga lolelor – a manifestation in the form of a parade of the Lole and guild representatives who are (mostly) Romanians, Saxons and Hungarians, on the main street of the town, followed by speeches delivered in front of the Town Hall and by traditional Saxon and Romanian dances, as well as the intonation of the Transylvanian Hymn (Siebenbürgenlied) – is really classified under the heading of Culture and Heritage, within the events of Sibiu County. Our study aims firstly to understand the extent to which the Escape of the Lole is still a manifestation of ethnic and regional identity for the Saxon community, the community of the Agnita inhabitants, and how it has become an important means of promoting the local identity and the development of ethno-tourism; and secondly, to identify what encourages Saxons, Romanians or Hungarians to participate in or organize the event. The study uses bibliographic sources regarding the history of the Escape of the Lole, alongside a series of field researches conducted during 2019 in Agnita and the Hârtibaci Valley area.

Keywords
Lole, Saxons, ethno-tourism, Agnita inhabitants, Sibiu County.
References
 1. Carol Göllner, Im Kreislauf des Jahres. Historisches Brauchtum der Siebenbürger Sachsen (București: Kriterion, 1987), 34; Horst Fabritius, ed., Wer bist du? Die Urzelmaske im siebenbürgischen Agnetheln, im württembergischen Sachsenheim und in Süddeutschland (Heilbronn: HOG Agnetheln, 2008), 29.
 2. „Fuga lolelor”, accesat la 22 ianuarie 2019, http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Cultura-si-patrimoniu-Traditii-si-obiceiuri-Fuga-Lolelor -Agnita.aspx.
 3. Gheorghe Pavelescu, „Zonele și microzonele folclorice ale județului Sibiu”, SS I (1978): 10.
 4. Nicolae Nistor și Mircea Marinescu-Frăsinei, Sibiul și ținutul în lumina istoriei, vol. II (Cluj-Napoca, 1990), 168.
 5. Mihaela Nevodari, „Datina Lolelor în Agnita”, Țara Bârsei, nr. 10, 2011: 61-67.
 6. Horst Klusch, „Contribuții la cercetarea obiceiului «Lolele din Agnita» / Forschungsbeitrag zum Urzelnlauf in Agnetheln”, în Din etnologia germanilor din România / Aus der Ethnologie der Deutschen in Rumänien, coord. Andreea Buzaș și Ilie Moise (Sibiu: Honterus, 2017), 305.
 7. Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului (Cluj-Napoca: Dacia, 1977), 5.
 8. Irmgard Sedler, „Vom Ladenforttragen zum Urzelnlauf”, Karpatenrundschau, 23 și 30 ianuarie 1987; Fabritius, Wer bist du?, 39-41.
 9. Fabritius, Wer bist du?, 19.
 10. Klusch, „Contribuții”, 305-307, 309-310.
 11. Ibidem, 312-313.
 12. Konrad Gündisch și Mathias Beer, Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen (München: Langen Müller, 1998), 155.
 13. Göllner, Im Kreislauf des Jahres, 36; Fabritius, Wer bist du?, 20.
 14. Göllner, Im Kreislauf des Jahres, 36.
 15. Ibidem.
 16. Fabritius, Wer bist du?, 20.
 17. Arhivele Naționale ale României. Direcția Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANRDANIC), fond CC al PCR, Secția Cancelarie, dos. 113/1968, f. 2-97.
 18. Nota cu lista de „Probleme reieșite din consfătuirea cu intelectualii germani” a Secțiilor Propagandă, Presă și Învățământ și propunerile de soluționare. ANRDANIC, fond CC al PCR, Secția Organizatorică, dos. 47/1968, f. 10. Există mărturia unor sași agnițeni conform cărora miliția i-a căutat pe bărbații care, în ciuda interdicției, au îmbrăcat costumul de lolă și au fost văzuți pe stradă în el (sursă: Helga Lutsch, Asociația Agnițenilor din Germania).
 19. ANRDANIC, fond CC al PCR, secția Cancelarie, dos. 189/1968, f. 2-8.
 20. Klusch, „Contribuții”, 314.
 21. Sepp Reisenauer, „Keine Urzeln 1991 in Agnetheln“, Neuer Weg, 17 februarie 1991, 6.
 22. Statistica Bisericii Evanghelice C.A. din România, Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România, Casa Teutsch.
 23. „Recensământul populației și al locuințelor 2011”, accesat la 28 mai 2019, http://www. recensamantromania.ro/rezultate-2/.
 24. 24. Hutter, „Urzeln. Ein Fastnachtsbrauch aus Siebenbürgen – kommt zurück nach Deutschland und nach Europa. Zur Geschichte des Handwerkerbrauches der Urzeln“, accesat la 29 mai 2019, http://www.hog-agnetheln.com/urzeln/.
 25. Fabritius, Wer bist du?, 181.
 26. Informație obținută de la Helga Lutsch.
 27. Deutscher Akademischer Austauschdienst.
 28. Fabritius, Wer bist du?, 166-167.
 29. Bogdan Pătru, interviu realizat în 18 iunie 2019.
 30. Radu Curcean, interviu realizat în 24 iunie 2019.
 31. L.B., interviu realizat în 24 iunie 2019.
 32. http://www.hog-agnetheln.com/urzeln/; Fabritius, Wer bist du?, 32.
 33. I. Bârsan, „Breasla Lolelor și-a schimbat șefii”, Tribuna, 17 ianuarie 2014, accesat la 22 iunie 2019, http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/breasla-lolelor-din-agnita-si-a-schimbat-sefii-93562. html?fb_comment_id=417689915029585_1954026.
 34. Gazeta Hârtibaciului, ianuarie 2011, 1.
 35. Cercetarea a fost desfășurată, conform site-ului carnivalkingofeurope.it în Bulgaria, Croația, Franța, Italia, Macedonia, Polonia, România, Slovacia și Spania, din România fiind ilustrată doar „fuga lolelor”, accesat la 20 ianuarie 2019, http://www.carnivalkingofeurope.it/maps/romania.php.
 36. Doris Hutter, referent cultural a Asociației Sașilor Transilvăneni din Germania pentru landul Bavaria și a HOG Agnita și vicepreședinte al Asociației Sașilor Transilvăneni în Germania, într-un interviu luat cu ocazia „fugii lolelor” în ianuarie 2019, în Agnita.
 37. Göllner, Im Kreislauf des Jahres, 36.
 38. Klusch, „Contribuții”, 314.
 39. Bogdan Pătru, interviu realizat la 18 iunie 2019; Radu Curceanu, interviu realizat la 24 iunie 2019.
 40. Fabritius, Wer bist du?, 30, 147.
 41. Bogdan Pătru, interviu realizat la 18 iunie 2019.
 42. Fabritius, Wer bist du?, 126-127.
 43. Ibidem, 169.
 44. Despre Asociația GAL Microregiunea Hârtibaciu, accesat la 22 ianuarie 2019, https://www.gal-mh.eu/about_us.html.
 45. Klusch, „Contribuții”, 313.
List of illustrations

Fig. 1. Photo (approx. 1897) with Lole in a secondary role. Helga Lutsch’s personal archive (Heilbronn).

Fig. 2. Photo (approx. 1910) with Lole as guardians of the Furriers’ Guild chest. Helga Lutsch’s personal archive (Heilbronn).

Fig. 3. Group with Lole (Kränzchen) from 1919, in a time when women were not yet allowed to wear Lole costumes. Helga Lutsch’s personal archive (Heilbronn).

Fig. 4. Group of Lole (gang) at the renewal of this celebration in 2007, in Agnita, with women costumed as Lole. Helmut Lerner’s personal archive (Sibiu).

Fig. 5. Lole wearing masks at the fuga lolelor (Chasing the Lole) in 2018. Helmut Lerner’s personal archive (Sibiu).

Fig. 6. Souvenir stand at the fuga lolelor (Chasing the Lole) in 2019. Photo: Hannelore Baier (Sibiu).