...

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

I 2010

Doi

Contents: View

List of abreviations: View

15 June 2010

STUDII
Thesauro Monachi – Der große dakische Goldfund aus dem Strei (1543)

Barbara Deppert-Lippitz

HTML
Imago pietatis: «Adună pe robii Săi cu mare predicare la potir». Reprezentarea miniaturală Hristos viţa-de-vie din Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei şi semnificaţiile sale euharistice (1652)

Jan Nicolae

HTML
Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii
Aspecte ale corespondenței dintre oficialii maramureșeni și bistrițeni. Relațiile dintre cele două teritorii în secolul al XVI-lea

Anca Ramona Hapca

HTML
Boierii sunt oameni fără carte și foarte închipuiți. Relatările unui genovez despre starea elitei valahe pe la anul 1584

Octavian Tătar

HTML
Un zugrav de elită: Grigore Ranite

Ana Dumitran

HTML
Cultură, societate academică și biblioteci în Țara Vinului

Botond Gudor

HTML
Confesiune și promovare socială. Elita laică greco-catolică din Transilvania în disputa latinizării de la mijlocul secolului al XVIII-lea

Radu Nedici

HTML
Formația clerului greco-catolic la începutul secolului al XIX-lea: spre constituirea unei categorii elitare?

Daniel Dumitran

HTML
Interesul profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843) pentru cultura și istoria Franței

Iacob Mârza

HTML
Festine luculliene: secretele bucătăriei elitei clujene în a doua jumătate a secolului XIX

Emőke Csapó

HTML
Siluete feminine în epoca șaguniană. Secvențe din discursul elitar și din realitatea parohială

Corina Teodor

HTML
Virtus unita valet. Spiritul de asociere în gândirea economică a lui Visarion Roman

Alexandru Onojescu

HTML
Elita politică românească din Transilvania (1861-1881). O perspectivă alternativă

Vlad Popovici

HTML
Ipostaze ale elitei culturale românești din Transilvania începutului de secol XX: generația Luceafărului (1902-1914)

Andreea Dăncilă

HTML
Lexicul religios în discursul elitelor politice românești din Transilvania anului 1918

Valer Moga

HTML
Participarea cadrelor tehnice la formarea și dezvoltarea complexului industrial al Văii Jiului

Mircea Baron

HTML
DISCUŢII
Warum kam es in der Kirche der Rumänen Siebenbürgens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu zwei Parteien, die sich in der zweiten Jahrhunderthälfte zu zwei Kirchen entwickelten?

Ernst Christoph Suttner

HTML
A National Awakening: Nationalism, Identity, and Ethnic Conflict in South Eastern Europe

Scott Nicholas Romaniuk

HTML
Left Out in the Cold: Economic Discrimination of Turkey's Kurdish Minority

Todd Michael Lane

HTML
MISCELLANEA
‘Lez prixonier esclaive de Nicopolit’. À propos d’un feuillet du manuscrit Épinal 59 (217)

Vladimir Agrigoroaei

HTML
Fortificația bisericii parohiale evanghelice din Sebeş. Problematica datării

Călin Anghel

HTML
Nicolaus Olahus. Repere istoriografice

Cornelia Popa-Gorjanu

HTML
Notes sur deux thèmes iconographiques d’origine occidentale dans la peinture murale d’autel au temps de Constantin Brancovan

Elisabeta Negrău

HTML
Propaganda britanică în Italia și România reflectată într-un raport întocmit de Wellington House în 1916

Sorin Radu, Daniel Victor Creţu

HTML
Bătălia Angliei reflectată în presa românească a vremii (iunie - decembrie 1940)

Sorin Arhire

HTML
RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
Ştefan Lemny, Les Cantemir: l’aventure européenne d’une familie princière au XVIII-e siècle, Paris, 2009

Iacob Mârza

PDF
Chiese e culture nell’Est europeo. Prospettive di dialogo, a cura di Adriano Roccucci, Milano, 2007

Lucian Turcu

PDF